Logotyp_CamillaOrefjard

Brottmål

• Målsägandebiträde
• Särskild företrädare för barn

Målsägandebiträde

Advokat Camilla Orefjärd är specialiserad på att företräda brottsoffer. Du som är målsägande, det vill säga du som är utsatt för brott, har i de flesta fall rätt till ett målsägandebiträde och då har du rätt att begära en särskild advokat. Denna kostnad står staten för och är inte något du bekostar på egen hand. Målsägandebiträde kan du få om du är målsägande och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet. Målsägandebiträdet tar tillvara målsägandens intressen under den rättsliga processen; från förundersökning till dess att målet är helt avslutat. Målsägandebiträdet upprättar eventuellt skadeståndsanspråk, stödjer och företräder målsäganden i den rättsliga processen vid domstol.

Särskild företrädare för barn

Advokat Camilla Orefjärd besitter särskild kompetens inom barnrätt, våld mot barn, barns utveckling samt samtal med barn i kris. En särskild företrädare är en advokat eller jurist som förordnas då en vårdnadshavare, eller någon som vårdnadshavaren står i nära förhållande till, misstänks för brott mot ett barn. Den särskilda företrädarens roll är att bevaka, beakta och tillvarata barnets rättigheter under förundersökningen och vid rättegång. Utgångspunkten för uppdraget som särskild företrädare är alltid barnets bästa.

Kontakt

Skicka gärna ett meddelande så återkopplar jag så snart jag kan till dig.

sa_ledamot_logo_white

Ⓒ Advokat Camilla Orefjärd 2024